Colours/Materials

Tất cả màu sắc và nguyên liệu sợi dệt đều được chúng tôi kiểm tra cẩn thận, đạt chất lượng cao nhất về độ bền và hiệu ứng màu tốt nhất

Botanical Silk
Contract Botanical Silk
Bamboo
Linen
New Zealand Wool
Mohair