Studio

Mursi thảm tròn

You might also like

Tia sáng

Rugs

Tia sáng

Khúc sông 4

Rugs

Khúc sông 4

Thảm kỷ hà

Rugs

Thảm kỷ hà

Khúc sông

Rugs

Khúc sông

Tất cả sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu HANGKENH.

Find your own perfect Rug

Projects

Chúng tôi hướng đến hợp tác với những nhà thiết kế, sắp đặt nội thất cao cấp

Virtual Tour

Cùng tham quan HANGKENH tại các Showroom ảo 360