Chính sách

Giới thiệu

Chính sách bảo mật này chỉ được áp dụng cho trang web thamlenhangkenh.vn(ở đây Sau đây được gọi là “trang web”). Bằng cách sử dụng trang web này (thamlenhangkenh.vn, bạn đồng ý với việc chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi và/hoặc được thu thập, thực hiện theo các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Loại thông tin cá nhân nào được thu thập khi tôi truy cập trang web của bạn (thamlenhangkenh.vn)?

Để truy cập trang web, không cần phải đăng ký, tuy nhiên nếu bạn tham gia vào bất kỳ dịch vụ nào do trang web cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân để quản lý các dịch vụ do trang web này cung cấp, chẳng hạn như: tên, ngày sinh, email địa chỉ, quốc gia, thành phố.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Thông tin nhạy cảm bao gồm các dữ liệu như: chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc; quan điểm chính trị; niềm tin tôn giáo hoặc tương tự; sức khỏe thể chất hoặc tinh thần; khuynh hướng tình dục hoặc hồ sơ tội phạm. Bất cứ khi nào bạn tự nguyện cung cấp thông tin nhạy cảm, chúng tôi đồng ý rõ ràng với việc bạn sử dụng thông tin đó liên quan đến mục đích cung cấp thông tin đó.

Thông tin kĩ thuật

Khi bạn truy cập trang web này, chúng tôi có thể thu thập thông tin kỹ thuật, thu thập thông tin kỹ thuật như địa chỉ IP (Giao thức Internet), các trang đã truy cập và trình duyệt được sử dụng để xem trang web.

Trang web này thu thập dữ liệu kỹ thuật để cải thiện tính hiệu quả của trang web và chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, để quản trị trang web này, phân tích nguồn gốc lưu lượng truy cập trang web và xác định người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác như tùy chọn sử dụng trang web, còn được gọi là dữ liệu hồ sơ. Trong bối cảnh này, chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để quản lý thông tin.

Khi nào thông tin cá nhân được trang web thamlenhangkenh.vn thu thập?

Thông tin cá nhân được thu thập trong các trường hợp sau:

• Khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và ấn phẩm thảm len HANG KENH;

Chúng tôi thu thập thông tin tối thiểu cần thiết để quản lý đơn hàng của bạn. Chúng tôi chỉ ra loại thông tin tự nguyện hoặc bắt buộc. Chúng tôi thường chỉ yêu cầu thông tin bổ sung để đưa ra phản hồi phù hợp nhất cho yêu cầu của bạn.

Khách truy cập cũng sẽ có thể gửi email thông qua trang web. Mỗi tin nhắn sẽ có tên và địa chỉ e-mail của người dùng cũng như thông tin bổ sung mà người dùng cho là quan trọng cần đưa vào tin nhắn.

Họ sử dụng thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để quản lý đơn đặt hàng của bạn và các dịch vụ chúng tôi cung cấp thông qua trang web này như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu bạn gửi và việc bạn sử dụng trang web của công ty, nhằm cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn điều kiện duyệt web tốt nhất và dễ chịu nhất khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp.

Khi yêu cầu tài liệu hoặc yêu cầu ai đó liên hệ với bạn, bạn sẽ luôn có tùy chọn nhận thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi, cập nhật hoặc sửa thông tin chi tiết của bạn, chọn không nhận thêm thông tin từ HANG KENH hoặc yêu cầu loại trừ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua E-mail info@thamlenhangkenh.com. Chúng tôi xử lý mọi tình huống theo luật hiện hành của địa phương.

Bạn có thể chọn không nhận email quảng cáo hoặc tiếp thị từ chúng tôi bằng cách gửi email đến info@thamlenhangkenh.comcho biết địa chỉ email bạn muốn xóa khỏi danh sách phân phối của chúng tôi. Tùy chọn này, không nhận thư điện tử quảng cáo hoặc tiếp thị của chúng tôi, không ngăn cản chúng tôi liên hệ với bạn, bằng e-mail hoặc cách khác, để quản lý mối quan hệ hiện có với chúng tôi.

Bạn sẽ cung cấp thông tin cá nhân của tôi cho bên thứ ba chứ?

Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác để quản lý yêu cầu thông tin của bạn, duy trì trang web này hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, chúng tôi có thể cấp cho các công ty này quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn nhưng luôn phục vụ các mục đích đã được thu thập và luôn dưới sự chỉ đạo cũng như trách nhiệm của chúng tôi. Để đáp lại lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, cuộc điều tra của chính phủ hoặc được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng bạn và chúng tôi không tiến hành các hoạt động tiếp thị cho bên thứ ba.

 

Họ sẽ giữ thông tin cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin đó được thu thập. Dữ liệu sẽ bị xóa theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

Dữ liệu của tôi có an toàn không?

Chúng tôi thực hiện các tiêu chuẩn bảo mật và công nghệ được chấp nhận để bảo vệ việc mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên của mình phải bảo mật mọi thông tin cá nhân và chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin này.

Chuyển khoản quốc tế

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý ở một quốc gia khác ngoài quốc gia nơi thông tin đó được thu thập và từ người tạo dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, việc truyền dữ liệu được thực hiện tuân theo các yêu cầu của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (RGPD) và các luật bảo vệ dữ liệu khác.

Cập nhật chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Ngày thay đổi cuối cùng có thể được xác minh trong tuyên bố này. Những thay đổi có hiệu lực kể từ ngày thay đổi cuối cùng được chỉ định. Thường xuyên xem lại chính sách quyền riêng tư này để kiểm tra mọi thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ bảo lưu nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan kiểm soát có thẩm quyền – Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Quốc gia.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: info@thamlenhangkenh.com.